Αρχείο

Archive for Φεβρουαρίου 2012

Κριτική Σκέψη (Ορισμοί)

Φεβρουαρίου 27, 2012 2 Σχόλια

Θα αποπειραθώ να συγκεντρώσω ορισμούς για την Κριτική Σκέψη η οποία είναι αρκετά επίκαιρη έννοια στα εκπαιδευτικά δρώμενα.

Παραθέτω τους παρακάτω ορισμούς γιατί όλοι μιλάμε για κριτική σκέψη αλλά εννοούμε όλοι το ίδιο ή αποδίδουμε διαφορετικό περιεχόμενο;

Ορισμός κατά Ματσαγγούρα (από το βιβλίο του  «Στρατηγικές Διδασκαλίας: Η Κριτική Σκέψη στη Διδακτική Πράξη, Gutenberg, 2002»).

Κριτική Σκέψη είναι η νοητικό-συναισθηματική λειτουργία που ενεργοποιεί επιλεκτικά και συνδυαστικά γνωστικές δεξιότητες, λογικούς συλλογισμούς και μεταγνωστικές στρατηγικές, με την βοήθεια των οποίων το άτομο επεξεργάζεται τα δεδομένα με λογικό τρόπο και αποστασιοποιημένο από τις προσωπικές του πεποιθήσεις και προκαταλήψεις, προκειμένου να δαμάσει το πλήθος των ετερογενών στοιχείων τους, ώστε τελικά να καταλήξει σε έγκυρα και λογικά συμπεράσματα, διαπιστώσεις, κρίσεις, πεποιθήσεις και επιλογές δράσης.

Ορισμός κατά Γιανναρά

Ορίζουμε την Κριτική Σκέψη ως ανάγκη και τρόπο να κρίνουμε (δια-κρίνουμε, ξεχωρίζουμε) τι είναι αληθινό και τι ψεύτικο, τι ορθό και τι λάθος, τι πραγματικό και τι φαντασιώδες – ποια πληροφορία των ατομικών αισθήσεων ή ποια σύλληψη του ατομικού νου συνιστά έγκυρη και ποια μη έγκυρη γνώση.

Ορισμός κατά Lipman (από το βιβλίο «Η σκέψη στην εκπαίδευση  Πατάκης»)

Η Κριτική Σκέψη είναι σκέψη που διευκολύνει την κρίση, διότι βασίζεται σε κριτήρια, είναι αυτοδιορθωτική και αντιλαμβάνεται τις διαφορές καταστάσεων

 

στο Κεφάλαιο 8 στο βιβλίο» Οι σκοποί της εκπαίδευσης» από τις εκδόσεις Μεταίχμιο υπάρχουν και άλλοι ορισμοί τους οποίους δεν συμπεριέλαβα λόγω της κριτικής που υφίστανται στο συγκεκριμένο κεφάλαιο

συνεχίζεται…

Advertisements

Εμπόδια στην Επιτυχή Ένταξη των ΤΠΕ στην Διδασκαλία και την Μάθηση

Φεβρουαρίου 25, 2012 Σχολιάστε

Τα εμπόδια για την  Επιτυχή Ένταξη των ΤΠΕ στην Διδασκαλία και την Μάθηση έχουν κατηγοριοποιήθει από πολλούς ερευνητές.

Θα αναφέρουμε κάποιες κατηγορίες τις οποίες έχουμε αντλήσει από την εργασία του Khalid Abdullah Bingimlas  «Barriers to the Successful Integration of ICT in Teaching and Learning Environments: A Review of the Literature»

Μια κατηγοριοποίηση είναι:

 • Εξωτερικά Εμπόδια. Αναφέρονται στους οργανισμούς.
 • Εσωτερικά Εμπόδια. Αναφέρονται στους εκπαιδευτικούς, διευθυντές, άτομα.

Μια άλλη κατηγοριοποίηση είναι:

 • Εμπόδια που αναφέρονται σε επίπεδο εκπαιδευτικού.
 • Εμπόδια που αναφέρονται σε επίπεδο σχολείου.

Μια τρίτη κατηγοριοποίηση είναι:

 • Εμπόδια σε μικρό-επίπεδο. Αναφέρονται σε επίπεδο εκπαιδευτικού.
 • Εμπόδια σε μέσο-επίπεδο. Αναφέρονται σε οργανωτικό επίπεδο.
 • Εμπόδια σε μακρό-επίπεδο. Αναφέρονται σε επίπεδο εκπαιδευτικού συστήματος.

Μια τέταρτη κατηγοριοποίηση είναι:

 • Υλικά Εμπόδια
 • Μη υλικά εμπόδια

Στην εν λόγω εργασία υιοθετείται η δεύτερη κατηγοριοποίηση:

 • Εμπόδια που αναφέρονται σε επίπεδο εκπαιδευτικού.
  • Έλλειψη Αυτοπεποίθησης Εκπαιδευτικού στην αξιοποίηση ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.
  • Έλλειψη Γνώσεων και Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού στην αξιοποίηση ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.
  • Απροθυμία και Αρνητικές Στάσεις
 • Εμπόδια που αναφέρονται σε επίπεδο σχολείου.
  • Έλλειψη Χρόνου.
  • Έλλειψη Επαρκής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.
  • Έλλειψη Προσβασιμότητας
  • Έλλειψη Τεχνικής Υποστήριξης

Υπάρχουν βέβαια και εμπόδια που επιδρούν έμμεσα στην αξιοποίηση ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία όπως:

 • Δεξιότητες Διαχείρισης Τάξης
 • Σύνδεση ΤΠΕ με το Αναλυτικό Πρόγραμμα
 • Ελλιπής Διοικητική Υποστήριξη
 • Ελλιπής Σχολική Χρηματοδότηση

 

ΤΠΕ και Αμάθεια

Φεβρουαρίου 24, 2012 2 Σχόλια

Μπορεί η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην διδακτική πράξη να μην συντελεί στην Μάθηση;

Σύμφωνα με τον Kinchin στην πρόσφατη δημοσίευση του Kinchin, I.M. (2012) Avoiding technology-enhanced non-learning. British Journal of Educational Technology, 43 (2):  E43 – E48  είναι πολύ πιθανό να συμβεί εάν αγνοηθεί στο μοντέλο TPCK  η Παιδαγωγική Διάσταση.

Και είναι πιθανό να αγνοείται η Παιδαγωγική στην εισαγωγή ΤΠΕ στην εκπαίδευση;

Σύμφωνα με τον Kinchin και αυτό είναι πολύ πιθανό να συμβαίνει όταν η έμφαση δίνεται στις ΤΠΕ περιμένοντας ότι η παιδαγωγική ενυπάρχει ή θα εμφανιστεί από μόνη της!

Για αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή σε όσους από εμάς προσπαθούμε να ενσωματώνουμε ΤΠΕ  στην διδασκαλία μας να μην αγνοούμε την Παιδαγωγική. Γιατί εν αγνοία μας θα συντελούμε στην αμάθεια των μαθητών μας ενώ θα νομίζουμε ότι είμαστε και πρωτοπόροι στην μάθηση.

Και πραγματικά απορώ αυτό το ίσως και προφανές συμπέρασμα οι διάφοροι ειδήμονες και μη με διεθνείς διακρίσεις  που tweetαρουν, postαρουν με τρελούς ρυθμούς το λαμβάνουν υπ΄όψιν τους στις προτάσεις τους για ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση;

Μοντέλα Αναζήτησης και Αξιοποιήσης Πληροφοριών

Φεβρουαρίου 23, 2012 Σχολιάστε

Στην διεθνή βιβλιογραφία έχουν παρουσιαστεί αρκετά μοντέλα αναζήτησης πληροφοριών. Με το συγκεκριμένο θέμα ασχολούνται και οι βιβλιοθηκονόμοι αλλά ενδιαφέρει πρωτίστως και εμάς ως Καθηγητές Πληροφορικής που διδάσκουμε την Αναζήτηση στο Διαδίκτυο αλλά και όλους τους εκπαιδευτικούς στα πλαίσια της εργασίας Project στο Λύκειο.

Τα μοντέλα αυτά είναι αρκετά γενικά και δεν περιορίζονται μόνο στις πληροφορίες του διαδικτύου αλλά και σε βιβλία, περιοδικά κ.α.

Θα παρουσιάσουμε τα κυριότερα κατά την προσωπική μας γνώμη:

Information Search Process   (Kuhlthau, )

Ίσως το πιο ερευνητικά τεκμηριωμένο μοντέλο

 1. Έναρξη Διαδικασίας (Initiation)
 2. Επιλογή Θέματος (Selection)
 3. Εξερεύνηση (Exploration)
 4. Διαμόρφωση Εστιασμένου Θέματος (Formulation)
 5. Συλλογή Πληροφοριών (Collection)
 6. Παρουσίαση (Presentation)

Μοντέλο Big6  (Eisenberg & Berkowitz, 2000, http://big6.com/ )

Ενδεχομένως το πιο διαδεδομένο μοντέλο το οποίο οφείλεται κατά την γνώμη μου στην απλότητα του, στην γενικότητα του και στην προώθησή του από τους εμπνευστές του μοντέλου. Πολλά βιβλία και πολύ υλικό υπάρχει είτε δωρεάν, είτε επί πληρωμή  στον αντίστοιχο δικτυακό τόπο.

 1. Προσδιορισμός της Εργασίας (Task definition)
  1. Ορισμός του προβλήματος
  2. Αναγνώριση απαιτήσεων σε πληροφορία
 2.  Στρατηγικές Αναζήτησης Πληροφοριών (Information seeking strategies)
  1. Προσδιορισμός όλων των πιθανών πηγών
  2. Αξιολόγηση των πηγών. Επιλογή των πιο κατάλληλων.
 3.  Εντοπισμός και Πρόσβαση της Πληροφορίας (Location and access)
  1. Εντοπισμός Πηγών
  2. Εντοπισμός Πληροφορίας στις Πηγές
 4.  Αξιοποίηση της Πληροφορίας (Use of information)
  1. Ενασχόληση με την Πληροφορία (π.χ. μελέτη, ακροάση)
  2. Εξαγωγή σχετικής πληροφορίας.
 5. Διαδικασία Σύνθεσης (Synthesis)
  1. Οργάνωση πληροφοριών
  2. Παρουσίαση πληροφοριών
 6. Αξιολόγηση (Evaluation)
  1. Αξιολόγηση τελικού προϊόντος
  2. Αξιολόγηση διαδικασίας

Super 3 (Eisenberg & Berkowitz)

Το συγκεκριμένο μοντέλο προέκυψε από τροποποίηση του Μοντέλου Big6 για μικρά παιδιά.Συνοπτικά τα βήματα που περιλαμβάνει είναι τα παρακάτω:

 1. Σχεδιάζω (Plan)
 2. Κάνω (Do)
 3. Αξιολογώ (Review)

Δείτε σχετικά περισσότερες πληροφορίες εδώ!

Ιστοεξερευνήσεις (WebQuests)

O Bernie Dodge εισήγαγε αυτό το μοντέλο το οποίο παρουσιάζει ομοιότητες με τα άλλα μοντέλα. Τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι:

 • Εισαγωγή (Introduction)
 • Εργασία (Task)
 • Σύνολο από Πηγές Πληροφοριών
 • Διαδικασία (Process)
 • Καθοδήγηση (Guidance)
 • Αξιολόγηση (Evaluation)
 • Συμπέρασμα (Conclusion)

Περισσότερες Πληροφορίες για webquest μπορούν να αναζητηθούν στους παρακάτω συνδέσμους:

7 Πυλώνες  Μοντέλου Πληροφοριακής Παιδείας (The Seven Pillars of Information Literacy Model)

 1. Αναγνώριση ανάγκης για Πληροφορία (  Recognise Information Need)
 2. Διάκριση Τρόπων για την Καλύψη του Κενού στην Πληροοφορία  (Distinguish ways of addressing the gap)
 3. Δημιουργία Στρατηγικών για τον Εντοπισμό Πληροφοριών (Construct Strategies for Locating information)
 4. Εντοπισμός και Πρόσβαση Πληροφοριών (Locate and Access Information)
 5. Σύγκριση και Αξιολόγηση Πληροφοριών (Compare and Evaluate Information)
 6. Οργάνωσης, Εφαρμογή και Επικοινωνία Πληροφοριών (Organise, Apply and Communicate Information)
 7. Σύνθεσης και Δημιουργία  (Synthesis and Create)

Τις  παραπάνω μεθοδολογίες περισσότερο ή λιγότερο τις περισσότερες φορές ίσως και ασυνείδητα τις ακολουθούμε λίγο πολύ όλοι προκείμενου να ανταποκριθούμε στις εκάστοτε ανάγκες για πληροφορία ότι και αν αφορά αυτή η λέξη.

Η διδασκαλία όμως των παραπάνω μεθοδολογιών καθιστά την αναζήτηση πληροφοριών συνειδητή διαδικασία και για αυτό και πιο αποτελεσματική.

Παρόμοια μοντέλα μπορεί να αναζητηθούν στους παρακάτω συνδέσμους:

Να έχεις ή Να βρίσκεις! Δίλλημα

Φεβρουαρίου 20, 2012 3 Σχόλια

Ένα δίλημμα που με απασχολεί κάμποσα χρόνια τώρα και κάθε μέρα έρχομαι αντιμέτωπος αλλά δεν έχω βρει ικανοποιητική απάντηση είναι το εξής:

Βρίσκεις μια δημοσίευση, ένα βιβλίο, ένα βίντεο, μια ιστοσελίδα που εμπίπτει στα ενδιαφέροντα σου. Τι κάνεις;

Τα αποθηκεύεις  στο σκληρό σου δίσκο ή εάν τα τα χρειαστείς πας και τα ξανα-βρίσκεις με την ελπίδα να τα βρεις.

Και εάν τα αποθηκεύσεις στο σκληρό σου θα τα βρεις; Δεν είναι και τόσο σίγουρο ή τουλαχιστον είναι λίγο χρονοβόρο.

Και εάν επιλέξεις να τα βρείς, είναι σίγουρο θα τα ξαναβρείς πολλές φορές μετάνιωσα που δεν κατέβασα πράγματα και θάματα με την ελπίδα ότι θα τα ξαναβρώ και μετά το site έκλεισε.

Αυτό το δίλημμα με απασχολεί!

 

 

 

Κατηγορίες:Internet Ετικέτες: ,

Λάθη και Μάθηση

Φεβρουαρίου 17, 2012 Σχολιάστε

Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα είναι το Λάθος και πως σχετίζεται με την Μάθηση, την Διδασκαλία τις δυο δηλαδή πιο σημαντικές λειτουργίες της Εκπαίδευσης.

Για αυτό το λόγο συμπεριλαμβάνω δυο βιντεάκια από τις oμιλίες TED:

και ένα βιβλίο της Μαρίας Ράπτη από τις εκδόσεις Gutenberg με τίτλο «Τα λάθη των μαθητών και ο ρόλος τους στη διαδικασία της μάθησης». Το συγκεκριμένο βιβλίο είναι νομίζω το μοναδικό στα Ελληνικά Δεδομένα που διαπραγματεύεται το συγκεκριμένο θέμα.

Σχετικό είναι και το «Κλειδιά και αντικλείδια: Το λάθος ως εργαλείο μάθησης και διδασκαλίας»

Ενδεικτικά Links επίσης:  Σχετική Σελίδα στο Wiki της  Diana Laufenberg

Πρωτότυπο Δώρο

Φεβρουαρίου 16, 2012 Σχολιάστε

Ήταν η ημέρα των ερωτευμένων. Είχε  αποφασίσει να της κάνει ένα πρωτότυπο δώρο.

Με ανυπομονησία αναμεμιγμένη με άγχος περίμενε ώσπου να συναντηθούν. Μετρούσε τα δευτερόλεπτα, τα λεπτά, τις ώρες. Ετοίμαζε τι θα πει, πως θα τα πει, πότε θα πει τα λόγια αγάπης που θα συνόδευαν το πρωτότυπο αυτό δώρο. Τώρα τι λόγια αγάπης θα έλεγε ένας μηχανικός είναι ένα θέμα.

Μισή ώρα πριν το ραντεβού ήταν κιόλας στο σημείο συνάντησης κρατώντας ένα μεγάλο χάρτινο κιβώτιο, και έφερνε πέρα-δώθε βόλτες περιμένοντας τον έρωτα της ζωή του. Δεν άργησε να φανεί και η Θεοδώρα. Έτσι την έλεγαν. Ο ήρωας μας την θεωρούσε πραγματικά Θεού-δώρο.

Πέντε λεπτά πριν την καθορισμένη  ώρα του ραντεβού φάνηκε. Την ξεχώρισε από μακριά από το περπάτημα της πάρα το γεγονός ότι δεν φόραγε τα ματογυάλια του για να δείχνει πιο ωραίος. Έκανε βήματα προς το μέρος της ώστε να μειώσει το χρόνο αναμονής. Ήταν όπως πάντα πανέμορφη και εντυπωσιακή. Την πλησίασε και φιληθήκανε σταυρωτά.

Αφού είπαν τα τετριμμένα περπάτησαν και έφτασαν σε ένα ήσυχο Café. Παράγγειλαν τα συνηθισμένα, ένα χαμομήλι ο ήρωας μας και ένα φυσικό χυμό ανάμεικτο η  Θεοδώρα.

Πάλι χαμομήλι θα πάρεις του είπε; Τι είσαι; κανένας παππούς;

Θέλω να κάνω το χαμομήλι μόδα της αποκρίθηκε.

Κάποια στιγμή και αφού μάζεψε όλη την αποφασιστικότητα που διέθετε της είπε

–         Θεοδώρα σου έχω πάρει  ένα δώρο.

–         Είναι αυτό μέσα στο κουτί ήθελε να πει το άσχημο αλλά το κατάπιε.

–         Ναι! Είναι δικό σου!

Η Θεοδώρα ανοίγει το κουτί και τι να δει μια μαύρη σακούλα και να προεξέχουν κάτι κλαδιά με αγκάθια. Τι είναι αυτό ρώτησε με απορία;

Το δώρο μου για σένα! της απάντησε με νόημα.

Σε ευχαριστώ αλλά τι είναι;

Αυτό το δώρο συμβολίζει την αγάπη μου για σένα είπε καρδιοχτυπώντας. Εάν το προσέξεις, το μεταφυτεύσεις με προσοχή, το ποτίζεις, το κλαδεύεις, το προστατεύεις από το πάγο τότε αυτό το φυτό που είναι τυλιγμένο σε μια μπάλα τύρφης, θα μεγαλώσει και θα γίνει μια μεγάλη κόκκινη τριανταφυλλιά με αρωματικά τριαντάφυλλα. Εάν όχι, τότε ακόμα και αυτή η τριανταφυλλιά που είναι αρχαία ποικιλία και έχει επιβιώσει αιώνες θα μαραθεί.

Μα να τα κάνω όλα αυτά που λες, αλλά φοβάμαι τα αγκάθια. Εάν τα κάνω μπορεί να ματώσω.

Αλήθεια είναι. Αλλά οι πληγές από τα αγκάθια της τριανταφυλλιάς επουλώνονται γρήγορα.

Γιατί δεν έπαιρνες μια χωρίς αγκάθια;

Τριανταφυλλιά χωρίς αγκάθια δεν νοείται. Όλες οι καλές ποικιλίες τριανταφυλλιάς έχουν αγκάθια. Και να πω και κάτι άλλο;

Να πείς;

Οι σκαντζόχοιροι έχουν αγκάθια;

Ναι έχουν.

Την εποχή του ζευγαρώματος όμως βρίσκουν τον τρόπο και ζευγαρώνουν χωρίς να πληγώνονται ο ένας από τα αγκάθια του άλλου.

Αρέσει σε %d bloggers: