Αρχείο

Posts Tagged ‘Εκπαιδευτική Έρευνα’

Αποτελεσματική Μάθηση (Visible Learning)

Σεπτεμβρίου 22, 2013 Σχολιάστε

Δύο Βίντεο για αυτά που μετράνε πολύ και αυτά που δεν μετράνε τόσο στην Διδασκαλία και την Μάθηση. Ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης ενθαρρύνεται να μελετήσει και το αντίστοιχο βιβλίο.

 

Advertisements

Ερευνητικά Εργαλεία Μέτρησης Εκφοβισμού

Απρίλιος 17, 2013 Σχολιάστε

Αναφέρω μερικά ερευνητικά εργαλεία μέτρησης του Σχολικού Εκφοβισμού τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί σε αρκετές έρευνες.

Philadelphia Bullying Survey

Olweus Bully/Victim Questionnaire

Revised Olweus Bully/Victim Questionnaire

Peer Relations Questionnaire

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις για την μάθηση μέσω Επίλυσης Προβλήματος

Οκτώβριος 22, 2012 Σχολιάστε

Συλλογή Δημοσιεύσεων για την Μάθηση μέσω Επίλυσης Προβλήματος (Problem-based Learning)

lbanese, M., & Mitchell, S. (1993). Problem-based learning: A review of literature on its outcomes and implementation issues. Academic Medicine, 68(1), 52–81.

Dochy, F., Segers, M., Van den Bossche, P., & Gijbels, D. (2003). Effects of problem-based learning: A meta-analysis. Learning and instruction: The journal of the European Association for Research on Learning and Instruction, 13, 533–568.

Gijbels, D., Dochy, F., Van den Bossche, P., & Segers, M. (2005). Effects of problem-based learning: A meta-analysis from the angle of assessment. Review of Educational Research, 75(1), 27–61.

Norman, g. R., & Schmidt, H. G. (1992). The psychological basis of problem-based learning: A review of the evidence. Academic Medicine, 67 (9), 557-565.

Savery, J. R. (2006). Overview of problem-based learning: Definitions and distinctions. The Interdisciplinary Journal of Problem-based Learning, 1(1), 9–20.

Savery, J. R., & Duffy, T. M. (1995). Problem based learning: An instructional model and its constructivist framework. Educational Technology, 35(5), 31–38.

Vernon, D. T., & Blake, R. L. (1993). Does problem-based learning work? A meta-analysis of evaluative research. Academic Medicine, 68(7), 550–563.

Walker, A., & Leary, H. (2009). A problem based learning meta analysis: Differences across problem types, implementation types, disciplines, and assessment levels. Interdisciplinary Journal of Problem Based Learning, 3(1), 6–28.

Μέθοδοι Συνεργατικής Εκπαίδευσης

Αύγουστος 16, 2012 Σχολιάστε

Προσπαθώ να συγκεντρώσω διάφορες μεθόδους συνεργατικής εκπαίδευσης:

Μέθοδοι Συνεργατικής Εκπαίδευσης

από το βιβλίο Εκπαιδευτική Ψυχολογία του R.Slavin Εκδόσεις Μεταίχμιο.

Κατηγορίες Μεθόδων Ομαδοσυνεργατικής Μάθησης

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις για την Μέθοδο Επίλυσης Προβλημάτων

Μαΐου 24, 2012 Σχολιάστε

Albanese, M., & Mitchell, S. (1993). Problem-based learning: A review of literature on its outcomes and implementation issues. Academic Medicine, 68(1), 52–81.

Dochy, F., Segers, M., Van den Bossche, P., & Gijbels, D. (2003). Effects of problem-based learning: A meta-analysis. Learning and instruction: The journal of the European Association for Research on Learning and Instruction, 13, 533–568.

Gijbels, D., Dochy, F., Van den Bossche, P., & Segers, M. (2005). Effects of problem-based learning: A meta-analysis from the angle of assessment. Review of Educational Research, 75(1), 27–61.

Savery, J. R. (2006). Overview of problem-based learning: Definitions and distinctions. The Interdisciplinary Journal of Problem-based Learning, 1(1), 9–20.

Savery, J. R., & Duffy, T. M. (1995). Problem based learning: An instructional model and its constructivist framework. Educational Technology, 35(5), 31–38.

Vernon, D. T., & Blake, R. L. (1993). Does problem-based learning work? A meta-analysis of evaluative research. Academic Medicine, 68(7), 550–563.

Walker, A., & Leary, H. (2009). A problem based learning meta analysis: Differences across problem types, implementation types, disciplines, and assessment levels. Interdisciplinary Journal of Problem Based Learning, 3(1), 6–28.

 

Δεξιότητες για την Ανάγνωση στο Διαδίκτυο

Μαρτίου 11, 2012 1 Σχολιο

Ποιες είναι οι απαραίτητες δεξιότητες που χρειάζεται κάποιος για να ανάγνωση διαδικτυακών σελίδων;

Σύμφωνα με την εργασία Rasmusson, M. and Eklund, M. (2012). «it’s easier to read on the internet—you just click on what you want to read…». Education and Information Technologies, pages 1-19 οι δεξιότητες χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Παραδοσιακός Γραμματισμός
  • Γραφή
  • Συλλαβισμός
  • Ανάγνωση
 • Πολυτροπικός Γραμματισμός (π.χ. οπτικός)
 • Εύρεση διαδρομής (pathfinding)
  • Επιλέγοντας το σωστό μονοπάτι
  • Στρατηγικές Αναζήτησης
  • Αναγνώριση πιθανού αδιεξόδου
 • Δεξιότητες ΤΠΕ
  • Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (π.χ. χρήση πληκτρολογίου, ποντικιού)
  • Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Φυλλομετρητή
  • Γνώση των συμβάσεων των δδιαδικτυακών διευθύνσεων (π.χ. .gr αντιστοιχεί σε ελληνικό ιστότοπο)
 • Πληροφοριακές Δεξιότητες
  • Αναγνώριση του είδους του ιστότοπου
  • Αναγνώριση της πληροφοριακής αρχιτεκτονικής (δομή) ιστότοπου

Κατά συνέπεια οι διδακτικές παρεμβάσεις για την πλοήγηση στο Διαδίκτυο πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις παραπάνω συνιστώσες.

Ερωτηματολόγια Διερεύνησης Επιστημολογικών Απόψεων και Εκπαίδευση

Μαρτίου 6, 2012 Σχολιάστε

Παραθέτω τα πιο διαδεδομένα ερωτηματολόγια διερευνήσεις επιστημολογικών απόψεων που χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς

 Schommer Epistemological Questionnaire (SEQ)

 • Schommer, M. A. (1990). Effects of beliefs about the nature of knowledge on comprehension. Journal of Educational Psychology, 82(3), 498–504.
 • Schommer, M., & Walker, K. (1995). Are epistemological beliefs similar across domains? Journal of Educational Psychology, 87(3), 424–432.

 Epistemological Beliefs Questionnaire (EBQ)

 • Chan, K.-W. 2000. Teacher education students’ epistemological beliefs: A cultural perspective on learning and teaching. Paper presented at the Australian Association for Research in Education 2000 conference, December 4–7, in Sydney.
 • Chan, K.-W. 2001. Validation of a measure of personal theories about teaching and learning. Paper presented at the Australian Association for Research in Education 2001 conference, December 2–6, in Fremantle.
 • Chan, K.-W. 2003. Hong Kong teacher education students’ epistemological beliefs and approaches to learning. Research in Education 69, no. 1: 36–50.
 • Chan, K.-W. 2004. Pre-service teachers’ epistemological beliefs and conceptions about teaching and learning: Cultural implications for research in teacher education. Australian Journal of Teacher Education 29, no. 1: 1–13.
 • Chan, K.-W. 2008. Hong Kong teacher education students’ epistemological beliefs and their relations with conceptions of learning and learning strategies. The Asia Pacific Education Researcher, 16, no. 2: 199–214.
 • Chan, K.-W., and R.G. Elliott. 2002. Exploratory study of Hong Kong teacher education students’ epistemological beliefs: Cultural perspectives and implications on beliefs research. Contemporary Educational Psychology 27: 392–414.
 • Chan, K.-W., and R.G. Elliott. 2004a. Relational analysis of personal epistemology and conceptions about teaching and learning. Teaching and Teacher Education 20: 817–31.
 • Chan, K.-W., and R.G. Elliott. 2004b. Epistemological beliefs across cultures: Critique and analysis of beliefs structure studies. Educational Psychology 24, no. 2: 123–42.
 • Chan, K.-W., J. Tan, and A. Khoo. 2007. Pre-service teachers’ conceptions about teaching and learning: A closer look at Singapore cultural context. Asia-Pacific Journal of Teacher Education 35, no. 2: 181–95

Epistemological Belief Scale

Carol K.K. Chan, John Sachs (2001), Beliefs about Learning in Children’s Understanding of Science Texts, Contemporary Educational Psychology, Volume 26, Issue 2, April , Pages 192-210, ISSN 0361-476X, 10.1006/ceps.1999.1045. (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0361476X99910457)

Epistemic Beliefs Inventory (EBI) (Schraw, Dunkle, & Bendixen, 1995; Schraw & Olafson, 2002)

 • Schraw, G., Dunkle, M. E., & Bendixen, L. D. (1995). Cognitive processes in well-defined and ill-defined problem solving. Applied Cognitive Psychology, 9(6), 523–538.
 • Schraw, G., & Olafson, L. J. (2002). Teachers’ epistemological worldviews and educational practices. Issues in Education, 8(2), 99–148.
Αρέσει σε %d bloggers: