Αρχείο

Posts Tagged ‘Εκπαιδευτική Τεχνολογία’

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις για την μάθηση μέσω Επίλυσης Προβλήματος

Οκτώβριος 22, 2012 Σχολιάστε

Συλλογή Δημοσιεύσεων για την Μάθηση μέσω Επίλυσης Προβλήματος (Problem-based Learning)

lbanese, M., & Mitchell, S. (1993). Problem-based learning: A review of literature on its outcomes and implementation issues. Academic Medicine, 68(1), 52–81.

Dochy, F., Segers, M., Van den Bossche, P., & Gijbels, D. (2003). Effects of problem-based learning: A meta-analysis. Learning and instruction: The journal of the European Association for Research on Learning and Instruction, 13, 533–568.

Gijbels, D., Dochy, F., Van den Bossche, P., & Segers, M. (2005). Effects of problem-based learning: A meta-analysis from the angle of assessment. Review of Educational Research, 75(1), 27–61.

Norman, g. R., & Schmidt, H. G. (1992). The psychological basis of problem-based learning: A review of the evidence. Academic Medicine, 67 (9), 557-565.

Savery, J. R. (2006). Overview of problem-based learning: Definitions and distinctions. The Interdisciplinary Journal of Problem-based Learning, 1(1), 9–20.

Savery, J. R., & Duffy, T. M. (1995). Problem based learning: An instructional model and its constructivist framework. Educational Technology, 35(5), 31–38.

Vernon, D. T., & Blake, R. L. (1993). Does problem-based learning work? A meta-analysis of evaluative research. Academic Medicine, 68(7), 550–563.

Walker, A., & Leary, H. (2009). A problem based learning meta analysis: Differences across problem types, implementation types, disciplines, and assessment levels. Interdisciplinary Journal of Problem Based Learning, 3(1), 6–28.

Advertisements

Πλαίσιο Σχεδιασμού Διδακτικών Δραστηριότητων με Web 2.0 εργαλεία

Μαρτίου 15, 2012 1 Σχολιο

Αξιοποιούνται οι ταξινομίες γνώσης και διδακτικών στόχων Bloom.

Ταξινομία Γνώσης:

 • Δηλωτική Γνώση (Factual knowledge)
 • Εννοιολογική Γνώση (Conceptual knowledge )
 • Διαδικαστική Γνώση (Procedural knowledge)
 • Μεταγνωστική Γνώση (Metacognitive knowledge)

Ταξινομία Διδακτικών Στόχων Bloom (αναθεωρημένη Anderson and Krathwohl, 2001)

 • Ανάκληση(Remembering)
 • Κατανοήση (Understanding)
 • Εφαρμογή (Applying) 
 • Ανάλυση (Analysing)
 • Αξιολόγηση (Evaluating)  
 • Δημιουργία (Creating)

βλέπε και Ψηφιακή Ταξινομία Διδακτικών Στόχων κατά Bloom

από το άρθρο: Matt Bower, John G. Hedberg & Andreas Kuswara (2010): A framework for Web 2.0 learning design, Educational Media International, 47:3, 177-198 http://dx.doi.org/10.1080/09523987.2010.518811

για το σχεδιασμό μαθησιακών δραστηριοτήτων Web 2.0 εργαλεία

Δείτε τον πίνακα σε μορφή doc.

Δεξιότητες για την Ανάγνωση στο Διαδίκτυο

Μαρτίου 11, 2012 1 Σχολιο

Ποιες είναι οι απαραίτητες δεξιότητες που χρειάζεται κάποιος για να ανάγνωση διαδικτυακών σελίδων;

Σύμφωνα με την εργασία Rasmusson, M. and Eklund, M. (2012). «it’s easier to read on the internet—you just click on what you want to read…». Education and Information Technologies, pages 1-19 οι δεξιότητες χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Παραδοσιακός Γραμματισμός
  • Γραφή
  • Συλλαβισμός
  • Ανάγνωση
 • Πολυτροπικός Γραμματισμός (π.χ. οπτικός)
 • Εύρεση διαδρομής (pathfinding)
  • Επιλέγοντας το σωστό μονοπάτι
  • Στρατηγικές Αναζήτησης
  • Αναγνώριση πιθανού αδιεξόδου
 • Δεξιότητες ΤΠΕ
  • Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (π.χ. χρήση πληκτρολογίου, ποντικιού)
  • Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Φυλλομετρητή
  • Γνώση των συμβάσεων των δδιαδικτυακών διευθύνσεων (π.χ. .gr αντιστοιχεί σε ελληνικό ιστότοπο)
 • Πληροφοριακές Δεξιότητες
  • Αναγνώριση του είδους του ιστότοπου
  • Αναγνώριση της πληροφοριακής αρχιτεκτονικής (δομή) ιστότοπου

Κατά συνέπεια οι διδακτικές παρεμβάσεις για την πλοήγηση στο Διαδίκτυο πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις παραπάνω συνιστώσες.

Εμπόδια στην Επιτυχή Ένταξη των ΤΠΕ στην Διδασκαλία και την Μάθηση

Φεβρουαρίου 25, 2012 Σχολιάστε

Τα εμπόδια για την  Επιτυχή Ένταξη των ΤΠΕ στην Διδασκαλία και την Μάθηση έχουν κατηγοριοποιήθει από πολλούς ερευνητές.

Θα αναφέρουμε κάποιες κατηγορίες τις οποίες έχουμε αντλήσει από την εργασία του Khalid Abdullah Bingimlas  «Barriers to the Successful Integration of ICT in Teaching and Learning Environments: A Review of the Literature»

Μια κατηγοριοποίηση είναι:

 • Εξωτερικά Εμπόδια. Αναφέρονται στους οργανισμούς.
 • Εσωτερικά Εμπόδια. Αναφέρονται στους εκπαιδευτικούς, διευθυντές, άτομα.

Μια άλλη κατηγοριοποίηση είναι:

 • Εμπόδια που αναφέρονται σε επίπεδο εκπαιδευτικού.
 • Εμπόδια που αναφέρονται σε επίπεδο σχολείου.

Μια τρίτη κατηγοριοποίηση είναι:

 • Εμπόδια σε μικρό-επίπεδο. Αναφέρονται σε επίπεδο εκπαιδευτικού.
 • Εμπόδια σε μέσο-επίπεδο. Αναφέρονται σε οργανωτικό επίπεδο.
 • Εμπόδια σε μακρό-επίπεδο. Αναφέρονται σε επίπεδο εκπαιδευτικού συστήματος.

Μια τέταρτη κατηγοριοποίηση είναι:

 • Υλικά Εμπόδια
 • Μη υλικά εμπόδια

Στην εν λόγω εργασία υιοθετείται η δεύτερη κατηγοριοποίηση:

 • Εμπόδια που αναφέρονται σε επίπεδο εκπαιδευτικού.
  • Έλλειψη Αυτοπεποίθησης Εκπαιδευτικού στην αξιοποίηση ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.
  • Έλλειψη Γνώσεων και Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού στην αξιοποίηση ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.
  • Απροθυμία και Αρνητικές Στάσεις
 • Εμπόδια που αναφέρονται σε επίπεδο σχολείου.
  • Έλλειψη Χρόνου.
  • Έλλειψη Επαρκής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.
  • Έλλειψη Προσβασιμότητας
  • Έλλειψη Τεχνικής Υποστήριξης

Υπάρχουν βέβαια και εμπόδια που επιδρούν έμμεσα στην αξιοποίηση ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία όπως:

 • Δεξιότητες Διαχείρισης Τάξης
 • Σύνδεση ΤΠΕ με το Αναλυτικό Πρόγραμμα
 • Ελλιπής Διοικητική Υποστήριξη
 • Ελλιπής Σχολική Χρηματοδότηση

 

ΤΠΕ και Αμάθεια

Φεβρουαρίου 24, 2012 2 Σχόλια

Μπορεί η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην διδακτική πράξη να μην συντελεί στην Μάθηση;

Σύμφωνα με τον Kinchin στην πρόσφατη δημοσίευση του Kinchin, I.M. (2012) Avoiding technology-enhanced non-learning. British Journal of Educational Technology, 43 (2):  E43 – E48  είναι πολύ πιθανό να συμβεί εάν αγνοηθεί στο μοντέλο TPCK  η Παιδαγωγική Διάσταση.

Και είναι πιθανό να αγνοείται η Παιδαγωγική στην εισαγωγή ΤΠΕ στην εκπαίδευση;

Σύμφωνα με τον Kinchin και αυτό είναι πολύ πιθανό να συμβαίνει όταν η έμφαση δίνεται στις ΤΠΕ περιμένοντας ότι η παιδαγωγική ενυπάρχει ή θα εμφανιστεί από μόνη της!

Για αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή σε όσους από εμάς προσπαθούμε να ενσωματώνουμε ΤΠΕ  στην διδασκαλία μας να μην αγνοούμε την Παιδαγωγική. Γιατί εν αγνοία μας θα συντελούμε στην αμάθεια των μαθητών μας ενώ θα νομίζουμε ότι είμαστε και πρωτοπόροι στην μάθηση.

Και πραγματικά απορώ αυτό το ίσως και προφανές συμπέρασμα οι διάφοροι ειδήμονες και μη με διεθνείς διακρίσεις  που tweetαρουν, postαρουν με τρελούς ρυθμούς το λαμβάνουν υπ΄όψιν τους στις προτάσεις τους για ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση;

Θεωρητικά Πλαίσια Ένταξης ΤΠΕ

Φεβρουαρίου 14, 2012 Σχολιάστε

Τα 4 παραδείγματα του Kemmis

 • Διδακτικό Παράδειγμα (Instructional Paradigm). Βασισμένο στην Συμπεριφοριστική Θεωρία. Κυριαρχούν λογισμικά εξάσκησης και πρακτικής.
 • Αποκαλυπτικό Παράδειγμα (Revelatory Paradigm).  Βασισμένο στην Θεωρία του Bruner, Ausubel. Οι Υπολογιστές χρησιμοποιούνται για Προσομοιώσεις, Μοντελοποιήσεις.
 • Εικαστικό-Συμπερασματικό Παράδειγμα (Conjectural Paradigm). Βασισμένο στην Εποικοδομιστική Θεωρία. Οι Υπολογιστές ως εργαλεία.
 • Απελευθερωτικό Παράδειγμα ή Χειραφέτησης (Emancipatory Paradigm). Μείωση φόρτου εργασίας του μαθητή που κάνει ο υπολογιστής. Έμφαση στην Αυθεντικότητα της εργασίας του μαθητή.

Kemmis, S., R. Atkin, & Wright, E. (1977) How do students learn? Working papers on computer assisted learning (Norwich, Centre for Applied Research in Education, UEA)

Μοντέλο Taylor

Ο υπολογιστής ως Δάσκαλος (Tutor).

Ο υπολογιστής ως Εργαλείο ( Tool). Χρήση λογισμικού γενικού σκοπού.

Ο υπολογιστής ως Μαθητής (Tutee). Κυρίως προγραμματισμός Η/Υ

Taylor, R., P. (1980) The Computer in the School: Tutor, Tool, Tutee, New York: Teachers College Press.

Μοντέλο Squires & McDougall

Squires, D. & McDougall, A. (1994) Choosing and Using Educational Software: A teachers’ guide, London: The Falmer Press.

Μοντέλο Webb

εικόνα από δημοσίευση Webb, 2005

Webb, M. (2005). Affordances of ICT in science learning: implications for an integrated pedagogy. International Journal of Science Education, 27(6), 705–735

Μοντέλο Pelgrum & Law

Pelgrum, W., Law N. and Plomp, T. (2008) The Use of Computers Worldwide Pedagogy and ICT Use in Schools around the World: Findings from the IEA SITES 2006 Study (CERC Studies in Comparative Education)

Μοντέλο TPCK

TPCK Mishra, P., & Koehler, M. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge: A framework for teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017–1054.

ICT-TPCK Angeli, C., & Valanides, N. (2009). Epistemological and methodological issues for the conceptualization, development, and assessment of ICT–TPCK: Advances in technological pedagogical content knowledge (TPCK), Computers & Education, 52, 154-168

Πληροφορίες από:

Schwartz και Επιλογή Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών

Ιανουαρίου 24, 2012 Σχολιάστε

Δείτε την παρακάτω ομιλία

Κατά τον Schwartz, η πληθώρα επιλογών, μας έχει κάνει όχι πιο ελεύθερους αλλά πιο αδρανείς, όχι πιο ευτυχισμένους αλλά πιο δυσαρεστημένους.

Όσοι ασχολούμαστε με το χώρο της εκπαίδευσης ερχόμαστε αντιμέτωποι με πληθώρα εκπαιδευτικών λογισμικών, Web 2.0 εργαλείων για να τα αξιοποιήσουμε στην Εκπαιδευτική Διαδικασία.

Αλλά και γενικότερα ερχόμαστε αντιμέτωποι με το δίλημμα ποια υπηρεσία να χρησιμοποιήσω για να κάνω αυτή ή την άλλη δουλειά.

Ας επιστρέψω στην εκπαίδευση …

Για παράδειγμα στον Προγραμματισμό υπάρχει η Scratch, Logo, Microsoft Kodu κ.α.

Στα Κοινωνικά Δίκτυα υπάρχει το Twitter, το Facebook κ.α.

Για να κάνω διαγράμματα ροής, για σημειώσεις, για ….  υπάρχουν άλλα τόσα και περισσότερα.

 

Αν επιλέξουμε να πειραματιστούμε ποιο εργαλείο επιλέγουμε;

Έχει σημασία ποιο θα επιλέξουμε;

Με ποια κριτήρια επιλέγουμε;

Στα διάφορα blogs και tweets, «ειδικών» και μή που έχουν κερδίσει και βραβεία, όλα σχεδόν είναι καλά. Προτείνουν το ένα, προτείνουν το άλλο όχι απαραίτητα στην ίδια κατηγορία με το πρώτο και πάει λέγοντας.

Παραδείγματα

smart phones στην εκπαίδευση, ipad στην εκπαίδευση, εκπαιδευτικές χρήσεις του tweeterκ.ο.κ

Ο εκπαιδευτικός που νοιάζεται, που παρακολουθεί, που συμμετέχει σε Personal Learning Environments, που τον απασχολεί η επαγγελματική ανάπτυξη απορεί. Και το βασικό ερώτημα είναι ποιο εργαλείο θα επιλέξω για να αυξήσω τα μαθησιακά αποτελέσματα;

Αν υπάρχουν Εκπαιδευτικές έρευνες και μετά-έρευνες τότε έχει καλώς! Τις συμβουλευόμαστε και αποφασίζουμε εφόσον έχουμε πρόσβαση και οι οποίες δείχνουν ένα σίγουρο αποτέλεσμα και όχι αμφιταλαντευόμενο.

Αν δεν υπάρχουν τι κάνουμε αδρανούμε η πειραματιζόμαστε;

Δεν έχω απάντηση σε αυτό το ερώτημα;

Μπορεί να θέτω και λάθος την ερώτηση;

Ισως ή απάντηση να βρίσκετε στην παρακάτω ομιλία.

Ακόμα και αν είναι θέλει και αυτή μια «μετάφραση», ένα διδακτικό μετασχηματισμό, στα εκπαιδευτικά ή και τεχνολογικά δρώμενα.

Αναζητώ την απάντηση! Αν την βρείτε πρώτοι μην με ξεχάσατε.

Αρέσει σε %d bloggers: