Αρχείο

Posts Tagged ‘ICT’

Μοντέλα Αποδοχής/Υιοθέτησης Τεχνολογίας

Μαρτίου 23, 2012 Σχολιάστε

Έχουν εμφανιστεί κατά καιρούς διάφορα μοντέλα αποδοχής /υιοθέτησης τεχνολογικών εργαλείων:

Θα παραθέσω μερικά περιληπτικά (σε παρένθεση ο αγγλικός όρος):

 • Θεωρία Αιτιολογημένης Δράσης (Theory of Reasoned Action) (άρθρο στη wikipedia)
 • Ajzen, I. & Fishbein, M. (1980). Understanding attitudes and predicting social behavior. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 • Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50, pp. 179–211.
 • Davis, F.D., 1989. Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly (13), 319–339.
 • Davis, F.D., Bagozzi, R.P., Warshaw, P.R., 1989. User acceptance of computer technology: a comparison of two theoretical models. Management Science 35 (8), 982–1003.
 • Venkatesh, V., & Davis, F. D. (2000). A theoretical extension of the technology acceptance model: Four longitudinal field studies. Management Science, (46:2), 186-204.
 • Ενοποιημένη Θεωρία Αποδοχής και Χρήσης Τεχνολογίας (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology UTAUT) (άρθρο στη wikipedia)
 • Venkatesh,V.,  Morris,M. G., Davis,G. B.;Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. MIS Quarterly,  27, 3, 425-478.
 • Technology-Task Fit (άρθρο στη wikipedia)
 • Goodhue,Dale L.;Thompson,Ronald L.( 1995) .Task-technology fit and individual performance. MIS Quarterly, , 19, 2, 213-236.
 • Rogers, Everett M. (1983). Diffusion of Innovations. New York: Free Press. ISBN 978-0-02-926650-2

Βλέπε και σχετικό άρθρο στο Wikiversity και ιστοσελίδαhttp://www.istheory.yorku.ca/

Advertisements
Κατηγορίες:Τεχνολογία Ετικέτες: , ,

Εμπόδια στην Επιτυχή Ένταξη των ΤΠΕ στην Διδασκαλία και την Μάθηση

Φεβρουαρίου 25, 2012 Σχολιάστε

Τα εμπόδια για την  Επιτυχή Ένταξη των ΤΠΕ στην Διδασκαλία και την Μάθηση έχουν κατηγοριοποιήθει από πολλούς ερευνητές.

Θα αναφέρουμε κάποιες κατηγορίες τις οποίες έχουμε αντλήσει από την εργασία του Khalid Abdullah Bingimlas  «Barriers to the Successful Integration of ICT in Teaching and Learning Environments: A Review of the Literature»

Μια κατηγοριοποίηση είναι:

 • Εξωτερικά Εμπόδια. Αναφέρονται στους οργανισμούς.
 • Εσωτερικά Εμπόδια. Αναφέρονται στους εκπαιδευτικούς, διευθυντές, άτομα.

Μια άλλη κατηγοριοποίηση είναι:

 • Εμπόδια που αναφέρονται σε επίπεδο εκπαιδευτικού.
 • Εμπόδια που αναφέρονται σε επίπεδο σχολείου.

Μια τρίτη κατηγοριοποίηση είναι:

 • Εμπόδια σε μικρό-επίπεδο. Αναφέρονται σε επίπεδο εκπαιδευτικού.
 • Εμπόδια σε μέσο-επίπεδο. Αναφέρονται σε οργανωτικό επίπεδο.
 • Εμπόδια σε μακρό-επίπεδο. Αναφέρονται σε επίπεδο εκπαιδευτικού συστήματος.

Μια τέταρτη κατηγοριοποίηση είναι:

 • Υλικά Εμπόδια
 • Μη υλικά εμπόδια

Στην εν λόγω εργασία υιοθετείται η δεύτερη κατηγοριοποίηση:

 • Εμπόδια που αναφέρονται σε επίπεδο εκπαιδευτικού.
  • Έλλειψη Αυτοπεποίθησης Εκπαιδευτικού στην αξιοποίηση ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.
  • Έλλειψη Γνώσεων και Δεξιοτήτων του Εκπαιδευτικού στην αξιοποίηση ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.
  • Απροθυμία και Αρνητικές Στάσεις
 • Εμπόδια που αναφέρονται σε επίπεδο σχολείου.
  • Έλλειψη Χρόνου.
  • Έλλειψη Επαρκής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.
  • Έλλειψη Προσβασιμότητας
  • Έλλειψη Τεχνικής Υποστήριξης

Υπάρχουν βέβαια και εμπόδια που επιδρούν έμμεσα στην αξιοποίηση ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία όπως:

 • Δεξιότητες Διαχείρισης Τάξης
 • Σύνδεση ΤΠΕ με το Αναλυτικό Πρόγραμμα
 • Ελλιπής Διοικητική Υποστήριξη
 • Ελλιπής Σχολική Χρηματοδότηση

 

Θεωρητικά Πλαίσια Ένταξης ΤΠΕ

Φεβρουαρίου 14, 2012 Σχολιάστε

Τα 4 παραδείγματα του Kemmis

 • Διδακτικό Παράδειγμα (Instructional Paradigm). Βασισμένο στην Συμπεριφοριστική Θεωρία. Κυριαρχούν λογισμικά εξάσκησης και πρακτικής.
 • Αποκαλυπτικό Παράδειγμα (Revelatory Paradigm).  Βασισμένο στην Θεωρία του Bruner, Ausubel. Οι Υπολογιστές χρησιμοποιούνται για Προσομοιώσεις, Μοντελοποιήσεις.
 • Εικαστικό-Συμπερασματικό Παράδειγμα (Conjectural Paradigm). Βασισμένο στην Εποικοδομιστική Θεωρία. Οι Υπολογιστές ως εργαλεία.
 • Απελευθερωτικό Παράδειγμα ή Χειραφέτησης (Emancipatory Paradigm). Μείωση φόρτου εργασίας του μαθητή που κάνει ο υπολογιστής. Έμφαση στην Αυθεντικότητα της εργασίας του μαθητή.

Kemmis, S., R. Atkin, & Wright, E. (1977) How do students learn? Working papers on computer assisted learning (Norwich, Centre for Applied Research in Education, UEA)

Μοντέλο Taylor

Ο υπολογιστής ως Δάσκαλος (Tutor).

Ο υπολογιστής ως Εργαλείο ( Tool). Χρήση λογισμικού γενικού σκοπού.

Ο υπολογιστής ως Μαθητής (Tutee). Κυρίως προγραμματισμός Η/Υ

Taylor, R., P. (1980) The Computer in the School: Tutor, Tool, Tutee, New York: Teachers College Press.

Μοντέλο Squires & McDougall

Squires, D. & McDougall, A. (1994) Choosing and Using Educational Software: A teachers’ guide, London: The Falmer Press.

Μοντέλο Webb

εικόνα από δημοσίευση Webb, 2005

Webb, M. (2005). Affordances of ICT in science learning: implications for an integrated pedagogy. International Journal of Science Education, 27(6), 705–735

Μοντέλο Pelgrum & Law

Pelgrum, W., Law N. and Plomp, T. (2008) The Use of Computers Worldwide Pedagogy and ICT Use in Schools around the World: Findings from the IEA SITES 2006 Study (CERC Studies in Comparative Education)

Μοντέλο TPCK

TPCK Mishra, P., & Koehler, M. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge: A framework for teacher knowledge. Teachers College Record, 108(6), 1017–1054.

ICT-TPCK Angeli, C., & Valanides, N. (2009). Epistemological and methodological issues for the conceptualization, development, and assessment of ICT–TPCK: Advances in technological pedagogical content knowledge (TPCK), Computers & Education, 52, 154-168

Πληροφορίες από:

Αρέσει σε %d bloggers: