Αρχείο

Posts Tagged ‘Internet’

Προσευχή στο Γάμο

Δεκέμβριος 26, 2012 Σχολιάστε
Σε μια δημοσίευση Beach et. al., 2008 εντόπισα τους παρακάτω στόχους που μπορεί να έχει η προσευχή των συζύγων για το γάμο τους και αυτό στάθηκε αφορμή να το ερευνήσω λίγο παραπάνω το θέμα.
Στόχοι Προσευχής στο Γάμο
 • Επανάκτηση Προοπτικής
 • Σπάσιμο του κύκλου των αρνητικών σκέψεων
 • Εναλλακτική τεχνικών χαλάρωσης
 • Επικοινωνία με Πρόσωπο Υποστήριξης (Θεός).

Άλλοι Στόχοι μπορεί να είναι

 • Συγχωρητικότητα (Lambert et. al., 2009)
 • Ενότητα, Εμπιστοσύνη (Lambert et. al., 2012)
 • Προώθηση Συζυγικής Πίστης (Fincham, Lambert &  Beach, 2009)

Σχετικές Δημοσιεύσεις

 • STEVEN R. H. BEACH, FRANK D. FINCHAM, TERA R. HURT, LILY M. MCNAIR, and SCOTT M. STANLEY PRAYER AND MARITAL INTERVENTION: A CONCEPTUAL FRAMEWORK  J Soc Clin Psychol. 2008 September 1; 27(7): 641–669. doi:  10.1521/jscp.2008.27.7.641
 • Nathaniel M. Lambert, Frank D. Fincham, Tyler F. Stillman, Steven M. Graham, and Steven R.H. Beach. Motivating Change in Relationships: Can Prayer Increase Forgiveness? Psychological Science. December 2009 . doi:10.1177/0956797609355634 
Επιπλέον δημοσιεύσεις για το ρόλο της προσευχής στο Γάμο και τις θετικές επιπτώσεις της μπορούν να βρεθούν στην Ιστοσελίδα του καθηγητή Nathaniel Lambert.
Επιπλέον στόχοι προσευχής για το γάμο μπορούν να βρεθούν και στην ακολουθία του γάμου. Η Ακολουθία Γάμου μπορεί να βρεθεί εδώ!
Advertisements

Δεξιότητες για την Ανάγνωση στο Διαδίκτυο

Μαρτίου 11, 2012 1 Σχολιο

Ποιες είναι οι απαραίτητες δεξιότητες που χρειάζεται κάποιος για να ανάγνωση διαδικτυακών σελίδων;

Σύμφωνα με την εργασία Rasmusson, M. and Eklund, M. (2012). «it’s easier to read on the internet—you just click on what you want to read…». Education and Information Technologies, pages 1-19 οι δεξιότητες χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Παραδοσιακός Γραμματισμός
  • Γραφή
  • Συλλαβισμός
  • Ανάγνωση
 • Πολυτροπικός Γραμματισμός (π.χ. οπτικός)
 • Εύρεση διαδρομής (pathfinding)
  • Επιλέγοντας το σωστό μονοπάτι
  • Στρατηγικές Αναζήτησης
  • Αναγνώριση πιθανού αδιεξόδου
 • Δεξιότητες ΤΠΕ
  • Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (π.χ. χρήση πληκτρολογίου, ποντικιού)
  • Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Φυλλομετρητή
  • Γνώση των συμβάσεων των δδιαδικτυακών διευθύνσεων (π.χ. .gr αντιστοιχεί σε ελληνικό ιστότοπο)
 • Πληροφοριακές Δεξιότητες
  • Αναγνώριση του είδους του ιστότοπου
  • Αναγνώριση της πληροφοριακής αρχιτεκτονικής (δομή) ιστότοπου

Κατά συνέπεια οι διδακτικές παρεμβάσεις για την πλοήγηση στο Διαδίκτυο πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις παραπάνω συνιστώσες.

Μοντέλα Αναζήτησης και Αξιοποιήσης Πληροφοριών

Φεβρουαρίου 23, 2012 Σχολιάστε

Στην διεθνή βιβλιογραφία έχουν παρουσιαστεί αρκετά μοντέλα αναζήτησης πληροφοριών. Με το συγκεκριμένο θέμα ασχολούνται και οι βιβλιοθηκονόμοι αλλά ενδιαφέρει πρωτίστως και εμάς ως Καθηγητές Πληροφορικής που διδάσκουμε την Αναζήτηση στο Διαδίκτυο αλλά και όλους τους εκπαιδευτικούς στα πλαίσια της εργασίας Project στο Λύκειο.

Τα μοντέλα αυτά είναι αρκετά γενικά και δεν περιορίζονται μόνο στις πληροφορίες του διαδικτύου αλλά και σε βιβλία, περιοδικά κ.α.

Θα παρουσιάσουμε τα κυριότερα κατά την προσωπική μας γνώμη:

Information Search Process   (Kuhlthau, )

Ίσως το πιο ερευνητικά τεκμηριωμένο μοντέλο

 1. Έναρξη Διαδικασίας (Initiation)
 2. Επιλογή Θέματος (Selection)
 3. Εξερεύνηση (Exploration)
 4. Διαμόρφωση Εστιασμένου Θέματος (Formulation)
 5. Συλλογή Πληροφοριών (Collection)
 6. Παρουσίαση (Presentation)

Μοντέλο Big6  (Eisenberg & Berkowitz, 2000, http://big6.com/ )

Ενδεχομένως το πιο διαδεδομένο μοντέλο το οποίο οφείλεται κατά την γνώμη μου στην απλότητα του, στην γενικότητα του και στην προώθησή του από τους εμπνευστές του μοντέλου. Πολλά βιβλία και πολύ υλικό υπάρχει είτε δωρεάν, είτε επί πληρωμή  στον αντίστοιχο δικτυακό τόπο.

 1. Προσδιορισμός της Εργασίας (Task definition)
  1. Ορισμός του προβλήματος
  2. Αναγνώριση απαιτήσεων σε πληροφορία
 2.  Στρατηγικές Αναζήτησης Πληροφοριών (Information seeking strategies)
  1. Προσδιορισμός όλων των πιθανών πηγών
  2. Αξιολόγηση των πηγών. Επιλογή των πιο κατάλληλων.
 3.  Εντοπισμός και Πρόσβαση της Πληροφορίας (Location and access)
  1. Εντοπισμός Πηγών
  2. Εντοπισμός Πληροφορίας στις Πηγές
 4.  Αξιοποίηση της Πληροφορίας (Use of information)
  1. Ενασχόληση με την Πληροφορία (π.χ. μελέτη, ακροάση)
  2. Εξαγωγή σχετικής πληροφορίας.
 5. Διαδικασία Σύνθεσης (Synthesis)
  1. Οργάνωση πληροφοριών
  2. Παρουσίαση πληροφοριών
 6. Αξιολόγηση (Evaluation)
  1. Αξιολόγηση τελικού προϊόντος
  2. Αξιολόγηση διαδικασίας

Super 3 (Eisenberg & Berkowitz)

Το συγκεκριμένο μοντέλο προέκυψε από τροποποίηση του Μοντέλου Big6 για μικρά παιδιά.Συνοπτικά τα βήματα που περιλαμβάνει είναι τα παρακάτω:

 1. Σχεδιάζω (Plan)
 2. Κάνω (Do)
 3. Αξιολογώ (Review)

Δείτε σχετικά περισσότερες πληροφορίες εδώ!

Ιστοεξερευνήσεις (WebQuests)

O Bernie Dodge εισήγαγε αυτό το μοντέλο το οποίο παρουσιάζει ομοιότητες με τα άλλα μοντέλα. Τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι:

 • Εισαγωγή (Introduction)
 • Εργασία (Task)
 • Σύνολο από Πηγές Πληροφοριών
 • Διαδικασία (Process)
 • Καθοδήγηση (Guidance)
 • Αξιολόγηση (Evaluation)
 • Συμπέρασμα (Conclusion)

Περισσότερες Πληροφορίες για webquest μπορούν να αναζητηθούν στους παρακάτω συνδέσμους:

7 Πυλώνες  Μοντέλου Πληροφοριακής Παιδείας (The Seven Pillars of Information Literacy Model)

 1. Αναγνώριση ανάγκης για Πληροφορία (  Recognise Information Need)
 2. Διάκριση Τρόπων για την Καλύψη του Κενού στην Πληροοφορία  (Distinguish ways of addressing the gap)
 3. Δημιουργία Στρατηγικών για τον Εντοπισμό Πληροφοριών (Construct Strategies for Locating information)
 4. Εντοπισμός και Πρόσβαση Πληροφοριών (Locate and Access Information)
 5. Σύγκριση και Αξιολόγηση Πληροφοριών (Compare and Evaluate Information)
 6. Οργάνωσης, Εφαρμογή και Επικοινωνία Πληροφοριών (Organise, Apply and Communicate Information)
 7. Σύνθεσης και Δημιουργία  (Synthesis and Create)

Τις  παραπάνω μεθοδολογίες περισσότερο ή λιγότερο τις περισσότερες φορές ίσως και ασυνείδητα τις ακολουθούμε λίγο πολύ όλοι προκείμενου να ανταποκριθούμε στις εκάστοτε ανάγκες για πληροφορία ότι και αν αφορά αυτή η λέξη.

Η διδασκαλία όμως των παραπάνω μεθοδολογιών καθιστά την αναζήτηση πληροφοριών συνειδητή διαδικασία και για αυτό και πιο αποτελεσματική.

Παρόμοια μοντέλα μπορεί να αναζητηθούν στους παρακάτω συνδέσμους:

Να έχεις ή Να βρίσκεις! Δίλλημα

Φεβρουαρίου 20, 2012 3 Σχόλια

Ένα δίλημμα που με απασχολεί κάμποσα χρόνια τώρα και κάθε μέρα έρχομαι αντιμέτωπος αλλά δεν έχω βρει ικανοποιητική απάντηση είναι το εξής:

Βρίσκεις μια δημοσίευση, ένα βιβλίο, ένα βίντεο, μια ιστοσελίδα που εμπίπτει στα ενδιαφέροντα σου. Τι κάνεις;

Τα αποθηκεύεις  στο σκληρό σου δίσκο ή εάν τα τα χρειαστείς πας και τα ξανα-βρίσκεις με την ελπίδα να τα βρεις.

Και εάν τα αποθηκεύσεις στο σκληρό σου θα τα βρεις; Δεν είναι και τόσο σίγουρο ή τουλαχιστον είναι λίγο χρονοβόρο.

Και εάν επιλέξεις να τα βρείς, είναι σίγουρο θα τα ξαναβρείς πολλές φορές μετάνιωσα που δεν κατέβασα πράγματα και θάματα με την ελπίδα ότι θα τα ξαναβρώ και μετά το site έκλεισε.

Αυτό το δίλημμα με απασχολεί!

 

 

 

Κατηγορίες:Internet Ετικέτες: ,

NetPublish or NetPerish

Νοέμβριος 22, 2011 Σχολιάστε

Θέτω ένα ερώτημα στην σημερινή ανάρτηση μου!

Παρατηρώ και σκέφτομαι όλοι αυτοί που κάνουν αναρτήσεις, tweets κ.α. (μεταξύ άλλων και εγώ) έχουν πράγματι κάτι καινούργιο ή απλώς αναμεταδίδουν αυτά που ενδεχομένως βρίσκουμε «άλλου» απλώς και μόνο για να «Υπάρχουμε» Δικτυακά.

Netpublish or NetPerish δηλαδή.

Μήπως εκδηλώνουμε με αυτόν τον τρόπο Ψυχαναγκαστική Συμπεριφορά;

Κατηγορίες:Internet Ετικέτες: , , ,
Αρέσει σε %d bloggers: