Αρχείο

Posts Tagged ‘religion’

Ψαλμός 1ος & Πείραμα Συμμόρφωσης του Asch

Νοέμβριος 25, 2017 Σχολιάστε

Γράφει ο 1ος Ψαλμός:

ΜΑΚΑΡΙΟΣ ἀνήρ, ὃς οὐκ ἐπορεύθη ἐν βουλῇ ἀσεβῶν καὶ ἐν ὁδῷ ἁμαρτωλῶν οὐκ ἔστη καὶ ἐπὶ καθέδρᾳ λοιμῶν οὐκ ἐκάθισεν  ἀλλ᾿ ἤ ἐν τῷ νόμῳ Κυρίου τὸ θέλημα αὐτοῦ, καὶ ἐν τῷ νόμῳ αὐτοῦ μελετήσει ἡμέρας καὶ νυκτός.

και σε μετάφραση στα Νέα Ελληνικά

Τρισευτυχισμένος και ευλογημένος από τον Θεόν είναι ο άνθρωπος εκείνος, που δεν επορεύθη ποτε δρόμον σύμφωνα με τας σκέψεις και τα θελήματα των ασεβών ανθρώπων και ούτε προς στιγμήν δεν εστάθη εκεί, όπου διέρχονται οι αμαρτωλοί, ούτε εκάθισε να λάβη μέρος εις συναναστροφάς ανθρώπων, που είναι διεφθαρμένοι και διαφθείρουν την κοινωνίαν. Αλλ’ εξ αντιθέτου με όλην του την καρδίαν έχει δώσει την θέλησίν του και την σκέψιν του στον νόμον του Κυρίου και τον Νομον αυτόν θα μελετά ημέραν και νύκτα.

γιατί είναι όμως τρισευτυχισμένος και ευλογημένος;

Νομίζω την απάντηση μπορεί να μας δώσει  το Πείραμα Συμμόρφωσης του Asch. Δείτε το πείραμα:

Όταν το 35% των συμμετεχόντων συμμορφώθηκε με την πλειοψηφία (κοινωνική πίεση) σε ένα τόσο προφανές λάθος τότε φανταστείτε πόσο ανεβαίνει το ποσοστό αυτό την σήμερον ημέρα που ασκείται κοινωνική πίεση από Συγγενείς, Φίλους, Συναδέλφους, ΜΜΕ δηλαδή από ολόκληρη την κοινωνία για ζητήματα που εναντιώνονται στο θέλημα του Θεού όπως αυτό έχει εκφραστεί από την Αγία Γραφή και τους Πατέρες της Εκκλήσιας.

Είναι να μην μακαρίζεις όλους αυτούς από το μικρό παιδί μέχρι το Μητροπολίτη που δεν συμμορφώνεται με την πλειοψήφια των ομοτιμών του μέσω της κοινωνικής πίεσης που του ασκείται αλλά ακολουθεί το δρόμο της Αρετής.

Είναι δύσβατος ο Δρόμος της Αρετής και λόγω της Κοινωνικής Πίεσης της Πλειοψηφίας. Για αυτό Μακάριος ο Άνθρωπος όπως λέει και ο Ψαλμωδός

 

Advertisements

Θρησκεία και Υγιείς Οικογενειακές Σχέσεις

Αύγουστος 21, 2012 Σχολιάστε

Σε συνέχεια προηγούμενης ανάρτησης μας θα αναφέρουμε το Εννοιολογικό Μοντέλο του Loren Marks που συνδέει την θρησκεία με την υγεία στις οικογενειακές σχέσεις. Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει παρουσιαστεί στην εργασία  Marks, L. D. (2006). Religion and family relational health: An overview and conceptual model. Journal of Religion and Health, 45, 603-618.

Σύμφωνα με την συγκεκριμένη εργασία οι τρεις διαστάσεις της θρησκείας  (πιστεύω, πρακτικές, κοινότητα) είναι θετικά σχετιζόμενες με υγιείς  οικογενειακές σχέσεις.

C:παιδί,F: Πατέρας, M:Μητέρα

 • Βέλος 1Α: Σχέση μεταξύ Θρησκευτικών Πρακτικών και Σχέσεων Ζευγαριού
 • Βέλος 1Β: Σχέση μεταξύ Θρησκευτικών Πρακτικών και Σχέσεων Μητέρας-Παιδιού
 • Βέλος 1C: Σχέση μεταξύ Θρησκευτικών Πρακτικών και Σχέσεων Πατέρα-Παιδιού
 • Βέλος 2Α: Σχέση μεταξύ Θρησκευτικών Πιστεύω και Σχέσεων Ζευγαριού
 • Βέλος 2Β: Σχέση μεταξύ Θρησκευτικών Πιστεύω και Σχέσεων Μητέρας-Παιδιού
 • Βέλος 2C: Σχέση μεταξύ Θρησκευτικών Πιστεύω και Σχέσεων Πατέρα-Παιδιού
 • Βέλος 3Α: Σχέση μεταξύ συμμετοχής στην θρησκευτική κοινότητα και Σχέσεων Ζευγαριού
 • Βέλος 3Β: Σχέση μεταξύ συμμετοχής στην θρησκευτική κοινότητα και Σχέσεων Μητέρας-Παιδιού
 • Βέλος 3C: Σχέση μεταξύ συμμετοχής στην θρησκευτική κοινότητα και Σχέσεων Πατέρα-Παιδιού

Θρησκεία και Βιολογική-Ψυχολογική-Κοινωνική Υγεία

Αύγουστος 14, 2012 2 Σχόλια

Μια αξιοσημείωτη εργασία που αξίζει να αναφέρουμε είναι ή  Marks, L. D. (2005). Religion and bio-psycho-social health: A review and conceptual model. Journal of Religion and Health, 44, 173-186.

Ο συγκεκριμένος καθηγητής αφού έκανε επισκόπηση της βιβλιογραφίας προτείνει ένα εννοιολογικό μοντέλο για το πως συνδέεται η  Θρησκεία με την Βιολογική-Ψυχολογική-Κοινωνική Υγεία . Περιληπτικά φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:

Περιληπτικά:

 1. Οι πράξεις μας επηρεάζουν την βιολογική μας υγεία .
 2. Τα πιστεύω μας την ψυχολογική μας υγεία.
 3. Η συμμετοχή στην θρησκευτική κοινότητα επιδρά στην κοινωνική διάσταση της υγείας μας

Η τεκμηρίωση των παραπάνω είναι διαθέσιμη στην πλήρη εργασία.

Αρέσει σε %d bloggers: